Aktuelt vedrørende Covid-19

Kompensasjonsordningen vi hadde for mars 2020 – august 2020 er utvidet til å også gjelde for perioden september 2020 til februar 2021. Ordningen gjelder for de samme næringene som den forrige kompensasjonsordningen, og er åpen for foretak med mer enn 30 prosent omsetningsfall som følge av koronapandemien. Foretak som skal søke må: være registrert i Foretaksregisteret eller …

Aktuelt vedrørende Covid-19 Les mer »